Affordable Access

Statistična analiza nezgod v farmacevtskem podjetju

Authors
  • Šter, Nika
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Delo v farmacevtski industriji zaposlenim predstavlja velika tveganja. V diplomski nalogi so statistično obdelani podatki o nezgodah, ki so se zgodile v določenem obdobju izbranega farmacevtskega podjetja. Vsebuje predstavitev farmacevtskega podjetja ter opis največjih nevarnosti, s katerimi se srečujejo zaposleni. Podrobno so predstavljena tveganja zaradi nevarnih kemičnih snovi ter ukrepi, ki preprečujejo nastanek takih nezgod. Grafično so prikazane analize o številu nezgod v posameznih letih, številu nezgod z bolniško odsotnostjo, vrstah nezgod ter druge.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times