Affordable Access

„Starke Frauen“ in ausgewählten Novellen des 19. Jahrhunderts/“Močne ženske” v izbrani novelistiki 19. stoletja

Authors
  • Kikelj, Sandra
Publication Date
Jun 29, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
German
License
Green
External links

Abstract

Cilj diplomskega dela je prikazati, da obstajajo literarna besedila, ki prikazujejo kontrastno podobo žensk. V 19. stoletju je bila vloga žensk v družbi pasivna, omejena na vlogo hčere, matere in žene. V ospredju dela sta dve vprašanji: „Ali so ženske v obravnavanih novelah tipična podoba ženske v 19. stoletju?“ in „Katere posebne značilnosti imajo ženske v obravnavanih novelah?“ Rezultat raziskave kaže podobnosti realnih žensk v 19. stoletju in žensk v obravnavanih literarnih delih. Izsledki, zajeti v tem diplomskem delu, so rezultat teoretičnega raziskovanja na osnovi primarne in sekundarne literature ter spletnih virov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times