Affordable Access

Stari ljudje in osamljenost v Domu upokojencev Gradišče v času covida - 19

Authors
  • Koglot, Kaja
Publication Date
Nov 17, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrski nalogi sem raziskovala življenje in osamljenost starih ljudi v Domu upokojencev Gradišče, med epidemijo virusa covid -19. Zanimalo me je predvsem kako so sama epidemija in predvsem ukrepi za zajezitev širjenja virusa vplivali na življenje starih v domu in na osamljenost starih. V prvem delu magistrske naloge sem predstavila teorijo o staranju in starosti, pojem kakovostne starosti, življenje starostnikov v domovih za stare ter institucionalno varstvo, pojem osamljenosti, kjer sem zajela pomembnosti vloge socialnih mrež in starostnikove družine. Poleg tega sem predstavila tudi pojav virusa covid – 19, življenje med epidemijo v Domu upokojencev Gradišče in se osredotočila predvsem na povezavo med osamljenostjo in virusom covid -19. V drugem delu naloge sem se osredotočila na predstavitev pridobljenih rezultatov kvalitativne raziskave. Opravila sem namreč sedem intervjujev s stanovalkami in stanovalci Doma upokojencev Gradišče. Dobljeni rezultati so pokazali, da je za mnoge starostnike prehod v dom pomenil težko življenjsko preizkušnjo, predvsem zaradi zdravstvenih težav. Tisti, ki so bili že v domačem okolju obkroženi z družino in pomembnimi osebami, se v domu zaradi zmanjšanja stikov z njimi počutijo osamljene. Pojav virusa covid -19 in prvih okužb med stanovalci v domu je drastično spremenil način domskega življenja. Stanovalke in stanovalci so se morali prilagoditi novim razmeram, boriti z morebitno okuženostjo in kar je najhuje, nekateri tudi dodatno podoživeli občutek osamljenosti zaradi vzpostavljenih ukrepov za zajezitev virusa covid -19.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times