Affordable Access

Spremljanje in blaženje podnebnih sprememb na kmetiji

Authors
  • Lap, Nika
Publication Date
Nov 28, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Z naraščajočim številom prebivalstva se povečuje tudi potreba po hrani in s tem vpliv kmetijstva na okolje. Pridelati namreč želimo čim več, na omejeni količini površine. Naša dejanja ogrožajo življenje na našem planetu. Podnebne spremembe so več kot le segrevanje ozračja. Poleg naraščajočih temperatur, ki obremenjujejo kmetijska zemljišča po vsem svetu, lahko pričakujemo večje temperaturne ekstreme, spremenjene vzorce padavin, dvig morske gladine, zakisanje oceanov in vse več nepričakovanih vremenskih dogodkov. Takšne spremembe lahko prinesejo hude posledice za kmete in tudi potrošnike. Namen dela je predstaviti emisije toplogrednih plinov, ki izhajajo iz kmetijstva, predvsem živinoreje, saj je to prevladujoča kmetijska panoga v Sloveniji, in njihov vpliv na spreminjajoče se podnebje. Izpostavljam težave, do katerih zaradi teh emisij prihaja, ter ukrepe, s katerimi posledice emisij lahko omilimo. Predstavljam tudi, kako na kmetiji spremljati podnebne spremembe. V diplomski nalogi se osredotočam na ukrepe, ki jih lahko tako kmetje, kot tudi nekmečko prebivalstvo izvedejo, da pripomorejo k zmanjšanim emisijam. Podani so tudi konkretni primeri iz kmetij in dobre kmetijske prakse, ki so pripomogle k zmanjšanju okoljskega odtisa kmetije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times