Affordable Access

Spremembe v procesu literarnega pisanja in medbesedilnost ob pojavu digitalnih medijev

Authors
  • Radaljac, Anja
Publication Date
Mar 21, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pričujoča magistrska naloga se ukvarja z vprašanjem, na kakšen način je pojav elektronskih naprav in digitalnih medijev vplival na proces literarnega pisanja. V prvem poglavju so v grobem predstavljene digitalne literature ter odnos med tiskanimi ter digitalnimi oblikami literarnih umetnosti. Sledeča poglavja si za ogrodje jemljejo vprašalnik o procesu literarnega pisanja, ki so ga izpolnili nekateri izmed slovenskih avtorjev, večinoma prozaisti. Ob premišljanju podanih odgovorov se magistrska naloga, opirajoč na Barthesovo delo Variacije o pisavi sprašuje, kako se razlikujeta rokopis ter računalniški tipkopis ter kakšne posledice imajo te spremembe za ontološki status pisave, s tem pa, preko spremenjenega procesa literarnega pisanja, tudi ontološki status literature. Podobno je preko Barthesa obravnavan tudi odnos do pisalnega stroja kot pisateljskega pripomočka, duktusa, ki je v digitalni dobi prešel z avtorja na napravo ter - nikakor ne nazadnje - telesa pišočega. Zadnja poglavja prinašajo konkretnejšo analizo odgovorov sodelujočih avtorjev ter premislek (ob naslanjanju na Strehovca ter Juvana (posredno na Bahtina ter Kristevo) združevanja oz. zbliževanja branja ter pisanja v digitalni dobi. Tezo zaključi krajša analiza različnih pojavov, ki se nanašajo na medbesedilnost v digitalni dobi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times