Affordable Access

Språkutvecklande arbetssätt inom SO-undervisning / Language development methods in social studies education

Authors
  • Lantz, Viktoria
  • Bengtsson, Jessica
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna kunskapsöversikt är syftet att undersöka hur det sociala samspelet jämfört med ettpragmatiskt förhållningssätt kan främja språkutveckling i SO-undervisningen. Detta hargenomförts genom att jämföra olika vetenskapliga artiklar. Artiklarna vi valde att undersöka,hämtades från olika databaser, Ebsco, Eric och Google Scholar. Vi valde att bryta ner detsociala och det pragmatiska förhållningssättet i mindre lärandemetoder för att kunnaundersöka vad forskningen säger om språkutvecklande arbetssätt inom SO-undervisningen.Kunskapsöversiktens resultat och slutats visar att det sociala samspelet och det pragmatiskaförhållningssättet kompletterar varandra och går att koppla samman.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times