Affordable Access

Spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti s filmsko vzgojo

Authors
  • Jagodić, Mateja
Publication Date
Mar 12, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora, zato je treba posebno pozornost nameniti načrtovanju in izvajanju jezikovne dejavnosti v vrtcu. Pomembno vlogo pri tem ima vzgojitelj predšolskih otrok, ki avtonomno izbira, s katerimi vsebinami, sredstvi, metodami in oblikami dela bo razvijal otrokovo jezikovno zmožnost. Film kot umetniška zvrst lahko vzgojitelju omogoča nov pristop dela v vrtcu, tudi na jezikovnem področju. Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem predstavila razliko med govorom in jezikom, opisala govorni razvoj predšolskega otroka in opredelila jezikovno zmožnost ter poudarila dejavnike, ki vplivajo na njen razvoj. Podrobneje sem opisala filmsko vzgojo in animirani film ter poudarila, zakaj je treba filmsko vzgojo in z njo film vključiti v načrtovanje jezikovne dejavnosti. V zadnjem poglavju teoretičnega dela sem povezala animirani film in razvijanje jezikovne zmožnosti. V empiričnem delu magistrskega dela so predstavljeni rezultati kvalitativne raziskave, kjer sem poskusila ugotoviti, zakaj bi bilo dobro filmsko vzgojo uvesti že v vrtec, kakšen vpliv ima animirani film na otroke, katere so prednosti in slabosti uporabe animiranega filma v vrtcu, kateri so kriteriji za izbor kakovostnega animiranega filma ter katera učna sredstva in metode dela filmske vzgoje uporabljati za spodbujanje otrokove jezikovne zmožnosti. Na koncu pa želim odgovoriti na vprašanje, ali lahko z animiranim filmom razvijamo jezikovno zmožnost. Izvedla sem štiri intervjuje, in sicer z vzgojiteljico, ki vodi filmsko vzgojo v javnem vrtcu, s knjižničarko Mestne knjižnice Ljubljana, ki v svoje delo vpeljuje elemente filmske vzgoje, s strokovno sodelavko Kinodvora in z vodjo programa Filmska vzgoja in mlada občinstva v javnem zavodu Kinodvor.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times