Affordable Access

Spletno in nespletno prijateljstvo učencev v povezavi z njihovo sprejetostjo v razredu in samopodobo

Authors
  • Progar, Nejka
Publication Date
May 13, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Z razvojem informacijske tehnologije so družbena omrežja postala del našega vsakdanjega življenja, še posebej pri mladostnikih, ki so največji uporabniki socialnih omrežij. V tem obdobju imajo prijateljski in vrstniški odnosi velik pomen za kvaliteto življenja posameznega mladostnika. S širitvijo uporabe spletnih omrežij se je pojavil nov koncept – spletno prijateljstvo. V raziskavi sem želela ugotoviti, v kakšnem odnosu so kvaliteta in obseg nespletnih in spletnih prijateljstev, kako so ta prijateljstva povezana s socialno sprejetostjo ter socialno in čustveno samopodobo pri mladostnikih. Raziskava je bila izvedena na 336 učencih 8. in 9. razreda. V raziskavi sem uporabila prirejen vprašalnik kvalitete prijateljstva, sociometrično preizkušnjo, vprašalnik samopodobe ter vprašalnik o prijateljski mreži. Rezultati so pokazali, da ima večina učencev spletne prijatelje. Obseg spletnih prijateljstev je večji kot obseg nespletnih, pri čemer se spletna in nespletna prijateljstva prekrivajo. Kvaliteta nespletnega prijateljstva se razlikuje od kvalitete spletnega v tem, da ima več pozitivnih in več negativnih značilnosti prijateljstva. Učenci, uvrščeni v določene sociometrične skupine, se med seboj razlikujejo v konstruktivnem nespletnem prijateljstvu in v količini nespletnih prijateljev. Najbolj izrazite so razlike med priljubljenimi in zavrnjenimi učenci. Mladostniki z različno količino nespletnih prijateljstev se med seboj razlikujejo v socialni, ne pa tudi emocionalni samopodobi. Učenci, ki imajo boljšo socialno samopodobo, imajo bolj kvalitetna nespletna prijateljstva. Spletno nekonstruktivno prijateljstvo se pozitivno povezuje s socialno samopodobo. Pomembnih povezav med kvaliteto prijateljstva in emocionalno samopodobo nismo ugotovili.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times