Affordable Access

Spletna GIS aplikacija za dostop do baze satelitskih posnetkov

Authors
  • Troha, Lucijan
Publication Date
Apr 21, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen magistrskega dela je bil razvoj spletne GIS aplikacije, s katero je možno dostopati do baze satelitskih posnetkov. Razvita aplikacija omogoča dostop do baze satelitskih posnetkov, prav tako pa omogoča tudi prenos posnetkov. Programe in tehnologije, ki smo jih uporabljali pri delu, lahko razdelimo na dva dela: na tiste, ki so bili uporabljeni za vzpostavitev baze in poganjanje poizvedb, ter tiste, ki smo jih uporabljali za izdelavo aplikacije in povezavo aplikacije z bazo podatkov. Baza podatkov je bila narejena predhodno. Na lokalni ravni smo jo vzpostavili s programi Docker, PgAdmin in PyCharm. Preko slednjega smo z že narejenimi API-ji izvedli poizvedbe. Spletno aplikacijo GIS smo naredili s spletnim orodjem Django in programskimi jeziki Python, JavaScript in HTML. Okolje za razvoj spletne aplikacije smo vzpostavili z uporabo sistema za upravljanje paketov in okolja Conda in z njim povezanim vmesnikom za ukazne vrstice Anaconda Prompt,. Uporabili smo tudi prosto dostopno verzijo zemljevida sveta projekta OpenStreetMap, ki smo jo vstavili v aplikaciji kot podlago, na kateri lahko uporabnik zajame območje interesa. Uporaba pripravljene spletne GIS aplikacije olajša dostop do baze satelitskih posnetkov, saj skrajša čas dostopa do podatkov ter omogočila prenos podatkov iz baze z grafičnim vmesnikom brez potrebnega dodatnega znanja o SQL poizvedbah.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times