Affordable Access

Spletna aplikacija za učenje dinamičnega odziva enostavne konstrukcije

Authors
  • Fazarinc, Neja
Publication Date
Jun 30, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi obravnavamo reševanje enačbe gibanja s poudarkom na modelu z eno prostostno stopnjo in na izvedbi rešitev s pomočjo spletne aplikacije, ki smo jo razvili z namenom učenja dinamičnega odziva enostavne konstrukcije z izvedbo numeričnih eksperimentov. V prvem delu diplomske naloge predstavimo osnove teorije dinamične analize in razvijemo dve splošni numerični rešitvi ter specifični analitični rešitvi za primer lastnega nihanja in konstantne obtežbe. V drugem delu je opisan razvoj spletne aplikacije, ki vključuje programske skripte za analizo dinamičnega odziva modela z eno prostostno stopnjo, ki smo jih razvili v programskem jeziku Python. Delovni tok aplikacije je predstavljen na kratko v predzadnjem poglavju. V zadnjem delu diplomske naloge demonstriramo uporabo spletne aplikacije na osnovi testnih primerov, kjer spreminjamo parametre konstrukcije, vrste in lastnosti obtežbe, izbiro metode analize in parametre metode. Vsi izvedeni izračuni se tudi shranjujejo v bazo podatkov, vezano na uporabnika, tako da lahko uporabnik izbira različne izračune in jih med seboj primerja. Pokažemo, da lahko uporabnik primerja dinamični odziv konstrukcij na osnovi grafov, ki prikazujejo različne količine v odvisnosti od časa. Na ta način lahko dobi boljši občutek in vpogled tako v fenomene dinamičnega odziva konstrukcije kot tudi v natančnost numeričnih metod. Rezultate si lahko uporabnik tudi izvozi v obliki grafov. Z novo spletno aplikacijo smo zahtevno in težko predstavljivo teorijo dinamike približali študentom ter vpeljali možnost interaktivnega učenja s pomočjo numeričnih eksperimentov. S testnimi primeri smo pokazali, da razvita spletna aplikacija omogoča reševanje osnovnih dinamičnih problemov z malo vloženega truda, pri čemer ima študent več časa, da pripravi zanimive primere, ob tem pa preučuje tudi natančnost numeričnih metod dinamične analize konstrukcij. Spletno aplikacijo je možno v prihodnosti nadgraditi, na primer z novimi primeri iz dinamike konstrukcij, z dodatnim seznamom akcelerogramov, novimi numeričnimi metodami in različnimi vrstami prikaza rezultatov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times