Affordable Access

Splet norosti in erotičnih obsesij v Grumovi prozi

Authors
  • Jensterle-Doležal, Alenka
Publication Date
May 10, 2024
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V prispevku razmišljam o subjektivizmu v zrelih pripovednih črticah slovenskega avtorja Slavka Gruma, ki so nastale v obdobju od leta 1925 do 1930. Pripovedovalec v kratki prozi je shizofrenična osebnost, njegova identiteta se izgublja v drugih osebah, svoja občutja vnaša v prostor. Ukvarjam se s tremi problemi: s problemom ljubezni (erotike) in podobe ženske, z motivom smrti in s podobo prostora. Slavko Grum v črticah demitologizira lik prostitutke in matere. Na njegovo doživljenje erosa in tanatosa, predvsem v motiviki izrabljene telesnosti otrok, je vplivalo Cankarjevo delo Hiša Marije Pomočnice. V Grumovi kratki prozi so pogosti motivi smrti in samomora. Prostor dobiva metafizične konture: to je prostor utesnjenosti, zaprtosti in erotičnih obsesij. Prav glede na subjektiviziranje poetične realnosti v črticah lahko Slavka Gruma štejemo za predhodnika ali morda celo začetnika moderne eksistencialne proze na Slovenskem.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times