Affordable Access

Sortiment okrasnih rastlin v poljavnih prostorih ob hotelih v Prekmurju

Authors
  • Rozman, Maša
Publication Date
Mar 21, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo obravnava sortiment okrasnih rastlin v poljavnih prostorih v okolici hotelov v Prekmurju. V zunanjih hotelskih ureditvah se prepletajo okrasne, ekološke in prostotvorne funkcije nasadov, ki pa zaradi postopnega širjenja in dograjevanja pogosto delujejo neusklajeno in ne predstavljajo značaja kraja. Po pregledu literature za izbor rastlin v poljavnih prostorih in geografskih značilnosti regije smo opravili več ogledov terena in popisali rastline na območju. S pomočjo popisa smo izdelali tlorise in inventarizacijske karte vegetacije posameznih območij. Podatki o pogostosti rastlin so bili statistično obdelani v programu Microsoft Excel. Rezultati kažejo na prevladujočo skupino drevnine v poljavnih ureditvah ob hotelih v Prekmurju. Ta se pojavljajo na parkiriščih in v parkovnih ureditvah hotelskih parkov. V hotelskih parkih prevladujejo avtohtone drevesne vrste / predvsem na parkiriščih. Ob sprehajališčih in ob vhodih v hotele so avtohtone rastline redko posajene. Pestrost sajenja ni pogojena s kategorijo hotela. Podatki so pokazali, da so najbolj pestro urejene okolice hotelov kategorije 4 zvezdic. Ob sprehajališčih prevladujejo grmi, večinoma tujerodni. S pomočjo analize podatkov lahko izluščimo primerne rastlinske vrste za ozelenjevanje posameznih prostorov v poljavnih prostorih ob hotelih v Prekmurju, ki so lahko uporabne kot smernice za nadaljnje nasade.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times