Affordable Access

Sonaravne rešitve za upravljanje s padavinsko vodo v mestih

Authors
  • Srna, Sena
Publication Date
Oct 07, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Urbanizacija, kot civilizacijski proces širjenja mestnega načina življenja je povzročil spremembe v površinskem odtoku padavinske vode oziroma je povrzočil spremembe v lokalnem ali urbanem vodnem krogu. Sedanji (v veliki meri netrajnostni) sistem odvodnje v kombinaciji s podnebnimi spremembami oz. pogostimi ekstremnimi dogodki, predstavljajo dodatne razloge za spremembe v upravljanju z vodami. Izvedba sonaravnih rešitev omogoča trajnostno urbano odvodnjo ter hkrati ustvarja okolju prijazna, trajnostna in prijetna območja. S svojimi fizikalnimi in biološkimi procesi vplivajo na povečano infiltracijsko sposobnost mest, zadrževanje padavinske vode na mestu nastanka in na boljšo kakovost voda ter omogočajo njeno ponovno uporabo ali bogatenje podtalnice. Urbani prostor v tem kontekstu predstavlja edinstven sistem, ki je zaradi človeškega posega v naravo, zelo občutljiv na hidrološke spremembe. V nalogi smo?opredelili primerne sonaravne rešitve za ravnanje s padavinsko vodo. Predstavili smo nekatere primere že izvedenih sonaravnih rešitev na področju urbane odvodnje v Sloveniji: zelene strehe, zadrževalniki padavinske vode, zeleno parkirišče in prepustni beton. Na primeru načrtovanja parkirišča prikažemo uporabnost sonaravnih rešitev za upravljanje s padavinskimi vodami.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times