Affordable Access

Som vilka? : En studie av svenska översättningar av engelska relativa pronomen

Authors
  • Attåsen, Micaela
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

De engelska relativa pronomina which, who, whom, whose och that kan alla översättas till svenska på ett flertal olika sätt, och det är därmed inte alltid självklart vilket översättningsalternativ som bör användas i en given text. Denna studie undersöker vilka svenska översättningar som finns av de engelska relativa pronomina, hur vanliga dessa översättningar är och vilka kontextuella faktorer som kan påverka vilken översättning som appliceras. Materialet är hämtat från The English-Swedish Parallel Corpus, och olika översättningar undersöks i förhållande till genre, aktuellt korrelat samt satsdelsfunktion hos både det relativa pronomenet och korrelatet. Resultaten visar på märkbara skillnader när det kommer till genre, typ av korrelat och satsdelsfunktion hos det relativa pronomenet, men inte när det kommer till satsdelsfunktionen hos det aktuella korrelatet. Slutsatsen är därmed att textens genre, aktuellt korrelat samt vilken satsdel som det relativa pronomenet utgör kan påverka hur engelska relativa pronomen översätts till svenska.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times