Affordable Access

Sodelovanje med trenerji smučarskih klubov Slovenije in starši otrok - športnikov

Authors
  • Robnik, Tina
Publication Date
Nov 17, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V procesu treniranja alpskega smučanja je, tako kot pri večini športov, zelo pomembno sodelovanje med trenerjem in starši otrok – športnikov ter grajenje skupnega odnosa s starši in otrokom – športnikom. Trener v športu mladih težko kvalitetno opravlja vse naloge in odgovornosti brez pomoči in sodelovanja s starši. Odnosi, ki jih trener ustvari s starši športnika, imajo ključni pomen pri vključevanju mladih v šport. Pomembno je, da trenerji starše svojih športnikov na pravilen način vključujejo v šport in jim pomagajo pravilno razumeti njihovo vlogo. V magistrskem delu opišem koncept sodelovanja, koncepte socialnega dela, vlogo trenerja v športu, stile vodenja in sodelovanje med trenerjem in staršem otrok – športnikov. Kakovost sodelovanja je odvisna od več dejavnikov. V teoretičnem delu opredelim naslednje elemente kakovosti sodelovanja trenerjev s starši otrok – športnikov: kakovost komunikacije med trenerji in starši, uvodni sestanek, dosegljivost in dostopnost trenerja za pogovor in odgovarjanje na vprašanja staršev, reševanje problemov otrok – športnikov in sporočanje informacij staršem o delovanju otroka na treningih in tekmovanjih. V empiričnem delu predstavim izziv vključevanja staršev v šport njihovih otrok v smislu prekomernega poseganja v delo trenerjev. Na problem pogledam iz drugačne perspektivne, in sicer tako, da ni nujno krivo samo dejstvo, da starši preveč posegajo v delo trenerjev, ampak se vprašam, če si nekateri starši želijo le boljšega sodelovanja s trenerji in informiranja o njegovem otroku – športniku. Na podlagi preverjanja o posameznih elementih kakovosti sodelovanja, ki jih obrazložim v teoretičnem delu, s trenerji smučarskih klubov Slovenije in starši otrok – športnikov raziščem kakovost sodelovanja med trenerji in starši. Kvantitativna raziskava na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu, ki zajema starše otrok – športnikov in trenerje iz smučarskih klubov različnih regij po Sloveniji, je pokazala, da po oceni trenerjev in staršev, trenerji dobro sodelujejo s starši. Če pa pogledamo odstotke tistih, ki sodelovanja niso ocenili kot dobrega, ugotovimo, da trenerji bolje ocenjujejo kakovost sodelovanja s starši, kot pa starši kakovost sodelovanja s trenerji. Tudi odstotek tistih, ki si želijo boljšega sodelovanja, je pri starših višji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times