Affordable Access

Socioeconomic Status and Depression among women in Stockholm County / Socioekonomisk status och Depression bland kvinnor i Stockholms län

Authors
  • Thunberg, Charlotta
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This thesis investigated the relationship between socioeconomic status (by occupation) and self-reported depression among women in Stockholm County. A quantitative study was conducted based on secondary data from the 2006 Stockholm County Public Health Survey. Data was analyzed using descriptive statistics and logistic regression analysis through SPSS statistical package. Results showed that low socioeconomic status (by occupation) increased the risk of reporting depression among women in Stockholm County. In addition, the study found that the relationship was to some extent explained by income and marital status. However, further studies are warranted of the relation between socioeconomic status (e.g. education and income) and depression among women in the Swedish population but particularly in Stockholm County. / Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan socioekonomisk status (efter ockupation) och själv-rapporterad depression bland kvinnor i Stockholms län. En kvantitativ studie genomfördes baserat på data från Stockholms läns folkhälsoenkät 2006. Data analyserades med deskriptiv statistik och logistisk regressionsanalys med hjälp av det statistiska programmet SPSS. Resultatet visade att låg socioekonomisk status (efter ockupation) ökade risken för självrapporterad depression bland kvinnor i Stockholms län. Dessutom så fann studien att förhållandet kunde till viss del förklaras av inkomst och civilstånd. Men ytterligare forskning krävs för att undersöka förhållandet mellan socioekonomisk status (t.ex. utbildning och inkomst) och depression bland kvinnor i den svenska befolkningen, särskilt i Stockholms län.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times