Affordable Access

Socialno vključevanje in integracija otrok priseljencev v osnovni šoli

Authors
  • Alibabić, Dženita
Publication Date
Jan 10, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Vzgojno-izobraževalni sistem ima zagotovo eno ključnih vlog v procesu integracije migrantskih otrok v državi gostiteljici. Šola je med drugim tudi prostor, kjer se odvija proces socializacije. Država lahko z ustreznimi politikami in ukrepi na področju izobraževanja bistveno pripomore k uspešnejšemu vključevanju migrantskih otrok v šolski sistem in k njihovi hitrejši vsestranski integraciji v novo okolje. (Bešter, Medvešek, 2010). Za temo integracije in vključevanja otrok priseljencev v osnovno šolo, sem se odločila, ker je tematika priseljencev v Sloveniji vedno aktualna, in čeprav so si pristojni prizadevali izboljšati integracijo otrok priseljencev v izobraževalnem procesu, lahko rečemo, da se stvari niso spremenile na bolje. Kot študentko, ki se je preselila v Slovenijo, in kot pripadnico etnične manjšine me zelo zanima proces integracije priseljencev, posebej integracija učencev v novo okolje, saj se v izobraževalnem procesu pogosto srečajo s stigmatiziranjem in diskriminacijo. Namen in cilj moje raziskave sta prikazati, kakšno je dejansko stanje med učenci priseljenci v šoli, in način, kako so na področju integracije in vključevanja učencev v novo okolje ravnali v času prihoda bosanskih beguncev v Slovenijo. Zanimalo me je, kako šola dejansko lahko izboljša celotno situacijo in poskrbi za boljšo klimo za učence priseljence v šoli. Predvsem so me zanimala mnenja zaposlenih v šoli, njihove dosedanje izkušnje in razmisleki ter mnenja o tej problematiki, kako je bilo v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, kakšno je trenutno stanje na področju integracije in vključevanja otrok priseljencev v šolo, kaj zaposleni mislijo o tem, kako bi lahko stanje na tem področju izboljšale.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times