Affordable Access

Socialno delo z uporabnicami prepovedanih drog z izkušnjo nasilja

Authors
  • Đorđević, Kaja
Publication Date
Sep 06, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava uporabo metod, konceptov, pristopov in znanj o procesih pomoči, ki se odvijajo pri socialnem delu z uporabnicami prepovedanih drog z izkušnjo nasilja. V raziskavo sem vključila osem zaposlenih v programu Varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja Društva Stigma. Prikazan je uvid v procese dela v programu, ki je namenjen zasvojenim uživalkam drog in posebnosti tega dela. V analizi rezultatov raziskave je prikazano, katera znanja in koncepti zaposlenih so ključni za dobro delo z uporabnicami ter katere metode dela zaposleni ocenjujejo kot uporabne in smiselne pri delu z uporabnicami. Poudarek je tudi na podobnosti in razlikah procesov pomoči, kot jih oblikujejo izobražene socialne delavke in strokovni sodelavci, ki nimajo formalne izobrazbe socialnega delavca.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times