Affordable Access

Socialno delo in šolsko svetovalno delo na osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini

Authors
  • Pečnik, Anja
Publication Date
Jun 11, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V prvem delu magistrske naloge sem predstavila teorijo s področja šolske svetovalne službe. Pogledala sem, kakšna je vloga šolske svetovalne službe in katera načela morajo svetovalni delavci upoštevati pri svojem delu. Predstavila sem tudi vse dejavnosti šolske svetovalne službe, teorijo s področij dela šolske svetovalne službe in se dotaknila teme funkcij, ki jih ima šolska svetovalna služba. Seveda nisem mogla mimo zakonodaje, saj je je pri delu v šoli treba poznati kar nekaj, šolski svetovalni delavci morajo namreč vedeti, na katere zakone in predpise se lahko pri delu opirajo. Ker me je v raziskovalnem delu magistrske naloge zanimalo tudi, kateri so poklicni profili strokovnih delavcev zaposlenih v šolski svetovalni službi, sem v teoretičnem delu na kratko predstavila tudi vse poklicne profile, ki so lahko zaposleni na tem področju. Zdi se mi, da je za uspešno delo šolskih svetovalnih delavcev pomembno tudi, da so za kvalitetno opravljanje dela izpolnjeni določeni pogoji, zato sem se dotaknila tudi te teme. V raziskovalnem delu magistrske naloge sem se osredotočila na to, kako je z zaposljivostjo socialnih delavcev v šolski svetovalni službi in kakšen bi lahko bil doprinos socialnega delavca v šolsko svetovalno službo, saj sem želela ugotoviti, kakšne možnosti imamo socialni delavci glede zaposljivosti na tem področju dela in kako bi lahko našo zaposljivost še izboljšali. Šolski svetovalni delavci pri svojem delu naletijo tudi na nekatere ovire, težave, zato sem v teoretičnem delu predstavila tudi teorijo s tega področja, v raziskovalnem delu pa sem raziskovala tudi, kako je s supervizijo ali intervizijo pri šolskih svetovalnih delavcih, se ju poslužujejo, imajo sploh možnost za to ali ne.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times