Affordable Access

SOCIALNA POLITIKA IN ROMI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Authors
  • SANDIĆ, VESNA
Publication Date
Jun 12, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Romska skupnost je ena izmed najbolj socialno ogroženih skupin prebivalstva v Republiki Sloveniji. Zaradi drugačnega načina življenja, nizke stopnje izobrazbe, visoke brezposelnosti in težkih bivalnih razmer so ravno socialni transferji tisti, ki romskim družinam predstavljajo edini vir preživetja. V okviru diplomskega dela smo naredili analizo socialnih transferjev, ki jih prejemajo pripadniki romske skupnosti na območju Ljubljane, natančneje v naselju Roje. Z analizo podatkov smo skušali ugotoviti, kateri so najpogostejši socialni in družinski prejemki romskih družin, koliko znaša njihova višina, s kakšnimi težavami se soočajo pri prejemanju socialnih transferjev in ali lahko socialni transferji pripomorejo k izboljšanju socialnega položaja Romov. Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili metodo deskripcije, analize in opazovanja. Na podlagi analize rezultatov smo ugotovili, da so vse romske družine v naselju odvisne od socialnih transferjev, saj jim ti predstavljajo glavni vir prihodka. Ključen problem je v izkoriščanju socialnih transferjev, ki temeljijo na prikrivanju števila družinskih članov, da bi dobili višjo socialno pomoč in otroški dodatek, ter nedokazovanju namenske porabe izredne pomoči. Odvisnost od socialnih transferjev se v naselju kaže v visoki stopnji brezposelnosti in nemotiviranosti za iskanje dela, kar pomeni, da so Romi na zavodu za zaposlovanje prijavljeni izključno zaradi upravičenosti do socialnih transferjev, ne pa zaradi aktivnega iskanja zaposlitve. Sistem socialne varnosti v Republiki Sloveniji je na mnogih točkah pomanjkljiv, zato so nujno potrebne določene spremembe. Med najpomembnejšimi je definitivno boljši nadzor nad dodeljevanjem in porabo socialnih transferjev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times