Affordable Access

Socialna izključenost starih ljudi v občini Grad

Authors
  • Ropoša, Sanja
Publication Date
Aug 21, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu sem pisala o socialni prikrajšanosti starih, podeželskih ljudi. Ker veljajo stari ljudje s podeželja še posebej za ranljivo skupino na tem področju, se mi je zdelo vredno dati poudarek marginalizaciji in s tem povezanim težavam, s katerimi se ljudje spoprijemajo. Podatke sem zbirala pri dveh skupinah ljudi, in sicer sem intervjuvala organizacije, ustanove oziroma društva (v nadaljevanju organizacije), ki imajo stike s starimi ljudmi. Zanimalo me je, katere organizacije delujejo v občini za zadovoljevanje potreb ljudi in kakšne dejavnosti opravljajo za večjo kakovost življenja. Poudarek sem dala tudi potrebam ljudi, ki jih organizacije najpogosteje opažajo med sodelovanjem. Osredotočila sem se na pomanjkljivosti in prednosti, ki jih organizacije zaznavajo v okviru skrbi za stare, in slabosti ter pozitivne plati v okviru delovanja le-teh. Intervjuvanke sem povprašala še o spremembah, ki si jih želijo na področju skrbi za stare v občini. Druga skupina so bili konkretni posamezniki, torej stari ljudje nad 65 let iz občine Grad. Osredotočila sem se na glavna življenjska področja, na katerih je problematika izključenosti najbolj opazna (materialno stanje, stanovanjske razmere, socialna mreža, zdravstvo, vprašanje dostopa do pomembnih ustanov in socialno-delavsko področje). Vzorec je bil namenski in priročen, izvedena raziskava pa kvalitativna, empirična in poizvedovalna. Podatke sem zbirala s polstrukturiranim intervjujem, pri katerem sem imela teme in nekatera vprašanja vnaprej zastavljena. Vprašanja sem med pogovorom tudi dodajala oziroma preoblikovala, saj sogovornic nisem hotela preveč omejevati pri odgovarjanju. Zbrano gradivo sem analizirala s kvalitativno metodo, natančneje s kodiranjem. Rezultati raziskave kažejo, da je socialna dejavnost v občini Grad dokaj razvita. Organizacije ljudem pomagajo predvsem materialno in finančno. Ljudi obiskujejo tudi na domovih in v domovih za stare. Ena izmed ključnih potreb starih ljudi v občini je potreba po pogostejših obiskih v njihovem domačem okolju, saj izstopa problematika osamljenosti. Zaradi tega bi bilo potrebnih več terenskih obiskov, obiskov prostovoljcev in prejemnikov denarne socialne pomoči. Glavni vir opore ljudem so domači in sosedje, ki so lahko v nekaterih primerih primarni vir opore. Za ljudi, ki potrebujejo več pomoči, se mi zdi najprimernejša osebna asistenca, ki se zares posveti zgolj človeku in njegovim potrebam. Druga težava je finančni vidik, saj so pokojnine nizke in stari ljudje komaj shajajo čez mesec. Zaradi finančne nestabilnosti si jih veliko ne more privoščiti nujno potrebne pomoči, ki bi morala biti za te ljudi brezplačna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times