Affordable Access

Sociální síť pro výzkumníky Apakrychlí - backend a mobilní klient / Social network for Apakrychle researchers - backend and mobile client

Authors
  • kodr, marek
Publication Date
Jun 13, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Výzkum Apakrychlí je velmi složitá vědecká činnost, jejíž nedílnou součástí je sdílení informací mezi výzkumníky. Existuje mnoho způsobů, jak v dnešní době sdílet informace, avšak doposud žádná sociální síť se nevěnovala této problematice. Zde přichází sociální síť APAnet. APAnet umožní snadné sdílení a prohlížení informací, obrázků i míst podezřelých z výskytu Apakrychlí, čímž urychlí šíření povědomosti o nich. Tím pomůže přilákat jak odborné, tak i amatérské publikum k tématu Apakrychlí a jejich výzkumu. / Research of Apakrychle is a very complex scientific activity, with information sharing among researchers being an integral part of it. There are many ways to share information nowadays, but so far no social network has focused on this topic. Here comes the social network APAnet. APAnet will provide an easy way to share and view information, images, and suspicious locations of Apakrychle occurrence, speeding up the spread of knowledge about them. This will help attract both professional and amateur audiences to the topic of Apakrychle and its research.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times