Affordable Access

Social Aspects of New Technologies - the CCTV and Biometric (Framing Privacy and Data Protection) in the Case of Poland

Publication Date
May 11, 2012
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
License
Unknown
External links

Abstract

Wyniki analizy wskazują, że pod względem instytucji Polska nie wypada źle w odniesieniu do zagrożeń wynikających z wdrożenia technologii. Sytuacja nie jest tak dobra, jeśli chodzi o świadomość obywateli i mniejszych firm. Wymaga to ułatwiania szerszego dostępu do darmowych programów zabezpieczających firmy przed wyciekiem danych lub niekontrolowanych cyber-ataków terrorystycznych. W odniesieniu do stosowania systemów zabezpieczeń CCTV oraz biometrii, Polska pod względem prawnym jest wciąż na początku procesu dostosowania do dyrektywy UE. Ciągły rozwój technologii powinien zmusić ustawodawcę do stworzenia jednoznacznych standardów i przepisów obowiązujących w zakresie stosowania technologii CCTV oraz biometrii, gdyż ma to ogromne znaczenie w zapewnieniu podstawowych praw i wolności każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times