Affordable Access

Sobre la tramitación del procedimiento de intervención autonómica del artículo 155 de la Constitución Española

Authors
  • Rastrollo Ripollés, Alejandro
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DIALNET
Keywords
Language
Spanish
License
Unknown
External links

Abstract

Aquesta nota aborda el procediment d’aplicació de la intervenció territorial prevista en l’article 155 de la Constitució. L’anàlisi, de caràcter estrictament jurídic, se centra en tres moments: el primer, preparlamentari, que correspon a la iniciativa del Govern de la nació i el requeriment al president de la comunitat autònoma; el segon, parlamentari, recull el procediment seguit en el Senat per a autoritzar la intervenció i l’aplicació les mesures proposades pel Govern, i el tercer, de caràcter mixt, governamental i parlamentari, amb l’execució per part del Govern de les mesures autoritzades pel Senat i el seu control per la cambra alta. / This commentary refers to the territorial intervention regulated in section 155 of the Constitution. The review, strictly carried out from a legal viewpoint, differentiates three different phases: first, the pre-parliamentary one, deals with the State Government’s initiative and the corresponding requirement lodged with the President of the Self-governing Community to perform its constitutional duties; secondly, the procedure followed in the Senate in order to authorise the said intervention; lastly, the Government’s implementation of the measures authorised by the Senate and their monitoring by the Upper House. / Esta nota aborda el procedimiento de aplicación de la intervención territorial prevista en el artículo 155 de la Constitución. El análisis, de carácter estrictamente jurídico, se centra en tres momentos: el primero, pre-parlamentario, que corresponde a la iniciativa del Gobierno de la Nación y el requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma; el segundo, parlamentario, recoge el procedimiento seguido en el Senado para autorizar la intervención y la aplicación las medidas propuestas por el Gobierno; y el tercero, de carácter mixto, gubernamental y parlamentario, con la ejecución por parte del Gobierno de las medidas autorizadas por el Senado y su control por la Cámara Alta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times