Affordable Access

Sluftervorming en natuurontwikkeling

Authors
  • Hoekstra, A.I. (author)
  • Pedroli, G.B.M. (author)
Publication Date
Jan 01, 1992
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In een slufter treft men op een klein oppervlak een unieke combinatie van verschillende ecotooptypen aan. Per ecotooptype zijn verder verschillende successiestadia aanwezig. Op morfologische, ecologische of landschapsecologische kaarten van de Nederlandse kuststrook komt in de legenda het begrip slufter niet voor. Toch is een slufter een eenheid die beschreven zou moeten worden met behulp van deze disciplines. Dit rapport beoogt slufters vooral vanuit (landschaps ecologische invalshoek te bestuderen. Voor de morfologische benadering van slufters verwijzen we naar een gelijktijdig te verschijnen rapport van het Waterloopkundig Laboratorium (Eijsink, Hoekstra en Hoozemans, 1992) geschreven in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Bij een slufter is sprake van een duinvallei die in verbinding staat met de zee door een opening in de zeereep, de voorste duinenrij (Beijersbergen en Beekman, 1989; Arens en Van der Meulen, 1990; Van Bohemen, 1991). Een slufter-ecosysteem kenmerkt zich onder andere door zijn grote dynamiek vergeleken met een duin-ecosysteem. De ecologische processen staan onder hevige invloed van de zich steeds veranderende omgeving. Aan de andere kant biedt een slufter beschutting vergeleken met een open strandvlakte. Door deze beschutte ligging biedt de slufter ruimte voor de ontwikkeling van vegetatie. Door het grote aantal gradiënten in een slufter wordt bovendien de ruimte geboden aan een (relatief) grote diversiteit aan plante- en diersoorten en vegetatietypen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times