Affordable Access

Slovensko javno mnenje 1990/3

Authors
 • Toš, Niko
 • Grizold, Anton
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
 • Jelušič, Ljubica
 • Gantar, Pavel
 • Kos, Drago
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Publication Date
Jul 11, 2014
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Anketa je bila posvečena vprašanjem nacionalne varnosti. Tema je bila aktualna v konstekstu poteka osamosvajanja Slovenije in vloge jugoslovanske vojske v tem obdobju. Blok vprašanj s podobno tematiko se kasneje ponovi še nekajkrat v okrilju razsikav SJM s podnaslovom nacionalna varnost. Drugi sklop so vprašanja o ekologiji, ki so nastala kot samostojna avtorska konceptualizacija mnenj javnosti o ekoloških problemih in njihovem reševanju v Sloveniji. Ponovitve nekaterih vprašanj bi našli ob kasnejših izvebah mednarodne raziskave o ekologiji iz serije ISSP.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times