Affordable Access

Access to the full text

Skiftande berättarperspektiv och självkritisk reporter komplicerar bilden : Budskap och berättarteknik i tre svenska reportageböcker om gängkriminalitet

Authors
  • Aare, Cecilia
Publication Date
Jan 01, 2023
Identifiers
DOI: 10.7146/journalistica.v17i1.136679
OAI: oai:DiVA.org:sh-52583
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Hur ser berättelsen om svensk gängkriminalitet ut i tre aktuella reportageböcker och med vilken berättarteknik är den konstruerad? Med en blandning av narratologisk och medieretorisk analysmetod undersöker den här artikeln hur innehåll och form samspelar i Mammorna av Alexandra Pascalidou, Familjen av Johanna Bäck- ström Lerneby och Tills alla dör av Diamant Salihu. En slutsats är att skiftande berättarperspektiv kan motverka ensidighet, samtidigt som narrativ medkänsla utan parallell narrativ inlevelse kan hindra läsarens möjlighet att föreställa sig de skildrade människornas situation. Dramatiserade händelseförlopp kan öka närvarokänslan, medan en reporter som ifrågasätter sin egen auktoritet uppmuntrar läsaren till att undvika förenklande slutsatser. Till sist bidrar person- beskrivningar och urval av fakta i de tre böckerna till skilda budskap. Studien visar att reportagegenren tack vare sin narrativa form har potential att skildra samhällsproblem på komplexa sätt. Detta gäller särskilt när gestaltningen kombineras med gedigen faktaresearch.  / <p>What messages do three recently published reportage books convey about Swedish gang criminality and what kinds of narrative techniques are used in the stories? With a mix of narratological and media rhetorical analysis methods, this article investigates how content and narrative form interact in Mammorna by Alexandra Pascalidou, Familjen by Johanna Bäckström Lerneby and Tills alla dör by Diamant Salihu. One conclusion is that varying narrative perspectives can counteract one-sidedness, while narrative compassion without parallel narrative empathy can block the reader’s ability to imagine the situation of the depicted people. Dramatized events heighten the reader’s sense of being present in the story, while a reporter questioning his own authority encourages the reader to avoid simplistic conclusions. Finally, descriptions of persons and selections of facts in the three books contribute to different messages. The study illustrates that the genre of reportage/narrative journalism, thanks to its narrative form, has the potential to depict social problems in complex ways. This is especially true when the depiction is combined with solid factual research.</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times