Affordable Access

Skepticizem potrošnikov do ekoloških oznak na prehrambnih izdelkih

Authors
  • Vinter, Katarina
Publication Date
Sep 15, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Skepticizem potrošnikov je dandanes še vedno prisoten pojem, kljub temu, da vedno lažje dostopamo do informacij. Lahko ga apliciramo tudi na skepticizem do ekoloških oznak na prehrambnih izdelkih. Ekološka živila postajajo vedno bolj priljubljena in dostopna širši populaciji, posledično pa se na trgu pojavlja tudi vedno več ekoloških oznak. Skepticizem potrošnikov do ekoloških oznak na živilih je tako odvisen od najrazličnejših dejavnikov, med njimi sta tudi nezaupanje in informiranost. Nezaupanje potrošnikov naj bi bilo prisotno predvsem zaradi zavajanja v zelenem oglaševanju, medtem ko je večja potreba po informiranju potrošnikov lahko posledica velikega števila ekoloških oznak na trgu. Zanimalo me je torej, kako močno nezaupanje in informiranost vplivata na skepticizem potrošnikov. Vpliv dejavnikov sem preverjala s pomočjo kvantitativne raziskave, v katero je bilo vključenih 198 enot, ter prišla do ugotovitve, da izmed dveh preučevanih dejavnikov nezaupanje vpliva na večjo stopnjo skepticizma potrošnikov do ekoloških oznak na prehrambnih izdelkih, medtem ko prve hipoteze nisem mogla potrditi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times