Affordable Access

Analýza nákupního chování na trhu online nákupu potravin / Shopping Behaviour Analysis in the Market of Online Food Purchases

Authors
  • Čvandová, Martina
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákupního chování na trhu online nákupu potravin. Cílem výzkumu je analyzovat nákupní chování zákazníků na trhu online nákupu potravin. Analýzy se zaměřily na faktory, které ovlivňují to, proč zákazníci tuto službu využívají, co je nejvíce ovlivňuje při nákupu potravin a u kterých stávajících prodejem by uvítali zavedení této služby. Hlavním zdrojem informací byla primární data, která byla získána dotazníkovým šetřením. Na základě výsledků výzkumu byly stanoveny návrhy a doporučení, které by mohly inspirovat prodejce potravin a tím přispět k vyšší spokojenosti zákazníků. / This bachelor thesis focuses on the analysis of purchasing behavior on the online food purchase market. The aim of the research is to analyze the purchasing behavior of customers in the online food shopping market. The analyzes focused on the factors that influence why customers use this service, what is most influential in purchasing food, and for which existing sales would welcome the introduction of this service. The main source of information were the primary data obtained by questionnaire survey. On the basis of the research results, the suggestions and recommendations were determined which might serve as inspiration for the food retailers and thus contribute to higher customer satisfaction. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times