Affordable Access

Servrové řěšení aplikace Buddy App pro odvykání kouření / Server solution for Smoking Cessation Buddy App

Authors
  • novotný, vojtěch
Publication Date
Jun 01, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformních mobilních aplikací a návrhem serverové části aplikace Buddy App pro odvykání kouření. Výstupem práce je implementace 6 miniher ve frameworku React Native a návrh a implementace serverové části aplikace Buddy App ve frameworku Django. V závěru práce jsou popsány výsledky uživatelského testování aplikace Buddy App. / This bachelor thesis is focused on the development of multiplatform mobile applications and the design of the server part of the Buddy App for smoking cessation. The output of the work is the implementation of 6 minigames in the React Native framework and the design and implementation of the server part of the Buddy App application in the Django framework. At the end of the work, the results of user testing of the Buddy App application are presented.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times