Affordable Access

Oddělování dílů ze zásobníku / Separating of Parts from Container

Authors
  • Král, Daniel
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 02/11/2016 / Diplomová práce se zabývá problematikou oddělování jednotlivých vík ze zásobníku, pomocí pneumatických mechanismů. Hmotnost jednoho víka je relativně malá. Po uvolnění víka má dojít ke zpětné vazbě na rozváděč, že víko vypadlo, z tohoto důvodu se v teoretické části zabývám bezdotykovými čidly a snímači polohy. Dále jsou popsány jednotlivé možnosti realizace oddělování vík a návrh jak čistě pneumatické linky pro stříhání díry do víka, tak elektropneumatické varianty. Praktickou část práce tvoří ověření funkce navržených obvodů a řídicího programu v elektropneumatické variantě. / Thesis deals with the issue of separating the individual lids from the container, using a pneumatic mechanisms. The weight of one of the lid is relatively small, after the release of the lid is to be feedback on the switchboard, that the lid fell out, for this reason, in the theoretical part I deal with proximity sensors and position sensors. Further are described the various possibilities of realization separating lids and the proposal as a purely pneumatic line for cut holes into the lid, so electro-pneumatic variant. The practical part of the work consists of verifying the functionality of the proposed circuit and control program in electro-pneumatic variant. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times