Affordable Access

A semi-experimental method to determine the efficiency of tau tau ---> e mu (nu) event selection

Authors
 • Chen, Hong-Fang
 • Lue, Feng
 • Tong, Guo-Liang
 • Wu, Jian
 • Wu, Yi-Gen
 • Xu, Mian-Hai
 • Xu, Ming-Kang
 • Xu, Ya-Di
 • Ye, Shu-Wei
 • Yu, Yan-Hua
 • Zeng, Ji-Yang
 • Zhong, Chong-Chang
 • Zhu, Hong-Guo
Publication Date
Jan 01, 1994
Source
INSPIRE-HEP
Keywords
License
Unknown
External links
Report this publication

Statistics

Seen <100 times