Affordable Access

Semantika glagola čulne percepcije u staroslovenskom jeziku

Authors
  • Grković-Mejdžor, Jasmina
Publication Date
Dec 30, 2015
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Serbian
License
Green
External links

Abstract

U radu se ispituje semantika staroslavenskih glagola čulne percepcije oštutiti, čuti, viděti, ględati z´rěti, slyšati i slušati. Istraživanje, rađeno na korpusu Marijinog jevanđelja, obuhvata analizu sintaksičko-semantičkih odlika datih glagola i uslova pod kojima dolazi do njihove metaforizacije u domen "mentalne percepcije". U zaključku autor ukazuje na semantička obeležja na kojima se zasniva mapiranje iz domena čulne percepcije u kognitivni domen, te na koji način staroslovenske jezičke strukture odražavaju kognitivnu dinamiku percepcije i kognicije.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times