Affordable Access

Självuppfattning och matematiksvårigheter. Matematisk självuppfattning hos sex barn i matematiksvårigheter / Self- concept and difficulties in mathematics

Authors
  • Landin, Jenny
Publication Date
Jan 01, 2002
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Arbetet handlar om hur sex barn i svårigheter med matematik uppfattar sig själva som matematiker, hur de finner att andra uppfattar dem som matematiker och vad det beror på samt hur den matematiska självuppfattningen är hos dessa elever. I studien har jag arbetat kvalitativt med en fenomenografisk ansats, där datainsamlingen skett genom intervjuer, i en år fem klass på en skola i sydöstra delen av Sverige. Resultatet visar b. la. elevernas matematiska attityd, känslor och tillfredställelse. Avslutningsvis reflekteras och diskuteras resultatet med hänsyn till syfte, problemformuleringar och litteraturgenomgång.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times