Affordable Access

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; Prestaties 2013 in perspectief

Authors
  • Reijs, J.W.
  • Doornewaard, G.J.
  • Jager, J.H.
  • Beldman, A.C.G.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en daarmee draagvlak in markt en maatschappij. Om hier aan te werken, heeft de Duurzame Zuivelketen doelen geformuleerd op 4 duurzaamheidsthema’s. Dit rapport beschrijft die doelen, de indicatoren die gekozen zijn om de voortgang te monitoren en de prestatie op deze indicatoren in het jaar 2013. Dit rapport laat zien dat op een aantal thema’s vooruitgang is geboekt, maar ook dat een verdere groei van de sector een afname van de uitstoot per kg melk vereist. Dit rapport geeft ook inzicht in de aanpassing van de doelen vanaf 2014 en de consequenties voor de monitoring.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times