Affordable Access

Scheduler podporující multiplatformní prostředí / Scheduler for Multiplatform Environment

Authors
  • závodný, ondřej
Publication Date
Jun 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá spouštěním a monitorováním úloh v kontextu plánovačů. Úlohy jsou ovládány z jazyka Java a mohou být spouštěny na více platformách. Je vytvořen návrh jednotného rozhraní, které umožňuje práci s těmito úlohami. Také jsou pomocí návrhu implementovány tři typy úloh, a to pro platformy Linux, Windows a Oracle. Dále jsou analyzovány náklady na implementaci a také jsou posouzeny přínosy jednotného centrálního plánování. / This bachelor's thesis is focused on executing and monitoring jobs in the context of schedulers. Jobs are managed with Java programming language and can be executed on multiple platforms. A unified interface that enables working with these jobs was created. Using this interface, three types of jobs were implemented for different platforms, Linux, Windows and Oracle. The costs of the implementation were evaluated, and the advantages and disadvantages of unified central planning were assessed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times