Affordable Access

Samverkan mellan hem och förskola : En kvalitativ studie om förskollärares och vårdnadshavares erfarenheter av samverkan / Collaboration between home and preschool : A qualitative study of preschool teachers and guardians experiences of collaboration

Authors
  • Montgomery, Veronica
  • Mälarkvist, Catarina
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att undersöka hur vårdnadshavare och förskollärare beskriver sina erfarenheter av samverkan mellan hem och förskola. Fokus i studien har varit vilka utmaningar och möjligheter som beskrivs av respondenterna, samt vilka samverkansformer som används i samverkan. Studien var kvalitativ och omfattade åtta intervjuer med fyra vårdnadshavare och fyra förskollärare. Resultatet visade att kommunikationen är den viktigaste aspekten vad gäller samverkan mellan hem och förskola, samt att det finns en del utmaningar i arbetet med samverkan. Slutsatsen är att en bistande kommunikation påverkar samverkan negativt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times