Affordable Access

Samopodoba in odvisniško vedenje na družbenih omrežjih pri mladostnikih

Authors
  • Lesjak, Staša
Publication Date
Nov 12, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Vsakodnevna priključenost na družbena omrežja je v današnjem času postala stalnica. Posledice stalne izpostavitve omrežjem so zelo različne, pri določenih posameznikih pa lahko vodijo tudi v tvegana vedenja ali odvisnost. Zaradi slabših izvršilnih funkcij je verjetnost za razvoj takšnih vedenj pri mladostnikih višja v primerjavi z odraslimi, zaradi česar je bil cilj magistrske naloge prepoznati dejavnike, ki pri njih povečajo možnost za razvoj odvisniškega vedenja od družbenih omrežji. V raziskavi je sodelovalo 220 mladostnikov, od tega 122 mladostnic, starih od 13 do 17 let, ki so izpolnili tri vprašalnike, vezane na njihove navade o uporabi družbenih omrežji, odvisniško vedenje na družbenih omrežjih in na njihovo samopodobo. Z multiplo regresijsko analizo sem analizirala, kateri dejavniki so pomembni pri napovedovanju odvisniškega vedenja od družbenih omrežij. Rezultati so pokazali, da imajo značilno višji dosežek na lestvici odvisnosti posamezniki z nižjo samopodobo, mladostnice, starejši mladostniki, posamezniki z več aktivnimi družbenimi omrežji in posamezniki, ki družbena omrežja dojemajo kot sredstvo za pridobivanje in ohranjanje popularnosti. Podrobnejša analiza je pokazala, da višje dosežke na lestvici odvisnosti od družbenih omrežij dosegajo posamezniki z nizko družinsko in nizko emocionalno samopodobo. V nasprotju z njimi se starševski vedenjski nadzor ni izkazal kot pomemben napovednik odvisniškega vedenja na družbenih omrežjih. Ugotovitve prinašajo pomembne informacije strokovnjakom, ki se ukvarjajo tako s preventivo kot s pomočjo mladostnikom s težavami z vedenjem na spletu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times