Affordable Access

Samhällets tilltro till kombiuppdragens vara eller inte vara En kvalitativ studie om samhällets inställning till revisionsprofessionen.

Authors
Publication Date
Source
DiVA - Academic Archive On-line
License
Unknown
External links

Statistics

Seen <100 times