Affordable Access

Sakralni prostor in tekstilna umetnost

Authors
  • Ivanuša, Monika
Publication Date
Dec 18, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava katoliški sakralni prostor v povezavi z umetnostjo in tekstilom. Sakralni prostor je poseben kraj že od samega začetka človeškega bivanja. Najpomembnejša namembnost katoliškega sakralnega prostora je obhajanje evharistije. Izbran sakralni prostor leži na zadnjem griču Slovenskih goric, na Humu pri Ormožu. Cerkev sv. Janeza Krstnika predstavlja glavni navdih za eksperimentalni del diplomskega dela. Sakralna umetnost je pripomoček, s katerim vernik lažje razume in se poglobi v božjo besedo. Skozi zgodovino so se tvorili različni likovni slogi, ki so zaznamovali katoliški sakralni prostor. Sakralna kulturna dediščina, za katero je Cerkev od nekdaj skrbela in jo ohranjala, je v Sloveniji izjemno bogata in slikovita. Na našem prostoru najdemo okrog 2400 cerkva. Tekstil se v sakralnem prostoru uporablja predvsem za dekorativne namene, z njim toplimo prostor. Pomembno vlogo pri tekstilnih instalacijah ima svetloba, saj nam tekstil ponuja veliko možnosti svetlobne manipulacije. Koncept, ki ga kot avtorica tekstilne umestitve v sakralni prostor želim sporočiti obiskovalcem je zavedanje nevidnih stvari, ki krepijo posameznika ter posledično družbo. V procesu raziskovanja so name naredili večji vpliv umetniki, ki se v svojem delu ukvarjajo s svetlobo, barvo in gibanjem. Vse predelano v teoretičnem delu je preneseno v eksperimentalni del, ki je razdeljen na tri dele: Cikel svetlobe, Genezo in Apokalipso. Vsi so med seboj povezani. Prvi del sestavlja zbirka fotografij, s katerimi sem prikazala prezrte detajle v cerkvi, ki sem jih zagledala šele, ko so jih osvetlili žarki svetlobe, ki ob sončnih dneh prodirajo v cerkveno ladjo. V soju svetlobe sem zagledala tudi kot las tanke niti pajkovih mrež, ki so me spominjale na tekstilne preje. Ko sem v drugem delu začela poglobljeno razmišljati o življenju in povezovanju različnih vsebin, so me te komaj vidne nitne mojstrovine, umetelno razpete čez prostor, napeljale na posebno vezeninsko tekstilno tehniko, s katero sem izvedla serijo vezenin na surovih, pravkar odžaganih lesenih temeljnikih. Izdelke sem na različne načine umeščala v sakralni prostor, zelo dobro pa so se izkazale tudi fotografske interpretacije le-teh, ki se dajo uporabiti kot samostojen umetniški opus ali kot grafična spremljava župnijskih publikacij. Od ploskovnih nitnih struktur, ki so jih tvorile plastovita žarčenja raznobarvnih nitnih nanosov drug preko drugega, me je ustvarjalna misel vodila k še bolj prostorskim nitnim tvorbam, tako da sem v tretjem delu dejansko izvedla večjo s kiparsko tekstilno umestitev v izbranem sakralnem prostoru cerkve sv. Janeza Krstnika na Humu pri Ormožu, ki je v vsej svoji pojavnosti, barvi in obliki zaživela v sozvočju z arhitekturo in opremo cerkve.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times