Affordable Access

S knjigo v svet. Naloge in vloge mentorjev bralne značke v tretji triadi osnovnih šol iz osrednjeslovenske regije

Authors
  • Medved, Ana
Publication Date
Sep 29, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Mentorji so ključni člen pri bralni znački, ker jo pripravijo in vodijo. Učencem pomagajo vzljubiti branje in knjige in ustvarjajo dolgoročno motivacijo za branje. Njihovo delo je načrtovanje in priprava terena, ki pomaga bralcem vzljubiti branje, kar je možno doseči s pozitivno bralno izkušnjo. Mentorji vodijo učence pri izbiri del in usmerjajo njihovo doživljanje. Bralna značka omogoča več svobode pri izbiri del kot pouk slovenščine. V okviru naloge sem raziskovala, kako se mentorji pripravljajo na potek aktivnosti, ali poznajo in uporabijo pomoč, ki jim je ponujena v različnih oblikah (priročnik, izobraževanja itd.), kako poteka izbor del za branje, kaj in kako preverjajo o prebranem, na konca pa še kako pogosto se izvajajo aktivnosti, ki ne vključujejo samo branja in preverjanja prebranega. Med učitelji slovenščine v tretji triadi osnovnih šol in šolskimi knjižničarji, ki so mentorji pri bralni znački sem s pomočjo anketnega vprašalnika opravila raziskavo. Omejila sem se na osrednjeslovensko regijo. Vprašanja so bila zaprtega tipa z možnostjo dodajanja lastnega odgovora, če dane možnosti niso bile ustrezne. Sodelovalo je 120 mentorjev. Raziskava mi je omogočila vpogled v delo mentorjev. Odgovarjali so, da se na bralno značko najpogosteje pripravljajo v kolektivu, manj kot pol vprašanih uporablja zgoraj našteta pomagala. Največ jih preverja prebrano, nekateri pa sodelujejo tudi pri pripravi drugih aktivnosti. Pri izboru knjig za branje večina vprašanih otrokom daje prosto pot, če pa pripravljajo sezname ali priporočajo knjige, se jim zdi najbolj pomembna tematika in vključenost v priročnik za branje kakovostne mladinske literature. Najpogostejši način preverjanja prebranega je samostojen pogovor z učencem. Med spremljevalnimi aktivnostmi bralne značke se večinoma izvaja obisk ustvarjalca v šoli. Največ vprašanih je odgovorilo, da se aktivnosti izvajajo enkrat letno.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times