Affordable Access

Šestminutni test hoje pri stabilnih srčnih bolnikih

Authors
  • Novak, Ana
Publication Date
Sep 30, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov je v Sloveniji organizirana preko koronarnih klubov in društev. 6-minutni test hoje (6MTH) se enotno in pogosto uporablja v koronarnih klubih z namenom ocenjevanja kardiorespiratorne zmogljivosti pri včlanjenih bolnikih, saj prehojena razdalja 6-minutnega testa (6MTHR) napoveduje kardiovaskularne dogodke pri bolnikih s stabilno koronarno boleznijo srca. Cilj naše raziskave je bil oceniti vpliv spola, starosti in telesne mase ter nekaterih drugih dejavnikov na prehojeno razdaljo 6-minutnega testa hoje (6MTHR) pri koronarnih bolnikih. Testiranje je potekalo v štirih enotah Koronarnega kluba Ljubljana, v študiji pa je sodelovalo 95 bolnikov (33 moških in 62 žensk), starih 74,5 ± 7,9 let. 6MTH smo izvajali po standardiziranem protokolu. Pri prehojeni 6-minutni razdalji ni bilo statistično značilne razlike (F = 0,98 / p = 0,755) med moškimi (498 m) in ženskami (492 m). Predvidena 6MTHR (441 m za moške in 434 m za ženske) se je statistično značilno razlikovala (p < 0,001) od izmerjenih 6MTHR (498 m za moške in 492 m za ženske), kar kaže, da bi bila lahko telesna zmogljivost bolnikov s stabilno koronarno boleznijo z uporabo napovednih formul podcenjena, zato je potrebno redno – letno ali dvakrat letno – testiranje. Ker se referenčne vrednosti za 6MTHR poročajo v 5-letnih starostnih intervalih, smo v naši študiji uporabili enak pristop in pokazali, da obstaja velika razlika v 6MTHR med različnimi starostnimi skupinami (F = 10,178 / p < 0,001) – najbolj očitne razlike so na desetletnem starostnem intervalu (npr. 60–69 so boljši od 70–79-letnikov). V našem vzorcu starost bolnika pojasnjuje 41 % (p < 0,001) 6MTHR, 6MTHR pa se lahko izračuna kot 1041 m – 7,33 x starost. Učinek telesne teže je bil opazen le preko razmerja med pasom in višino (WHtR / p = 0,005), ni pa bil značilen za indeks telesne mase (p = 0,559). Bolniki z normalno WHtR so imeli statistično daljšo 6MTHR (521 m) kot bolniki z nenormalnim WHtR (469 m). Naši rezultati poudarjajo pomen rednega testiranja bolnikov s stabilno koronarno boleznijo, da bi dobili njihove dejanske ravni telesne zmogljivosti, potrebne za predpisovanje primerne intenzivnosti. Raziskava je pokazala tudi na pomemben vpliv starosti in telesne teže na 6MTHR, kar je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvajanju vadbe.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times