Affordable Access

Access to the full text

Runoff formation in terms of changes in land use – Mściwojów water reservoir area/ Odpływ powierzchniowy w rejonie zbiornika wodnego Mściwojów w świetle planowanych zmian urbanistycznych

Authors
  • Radecki-Pawlik, Artur
  • Wałęga, Andrzej
  • Wojkowski, Jakub
  • Pijanowski, Jacek
Type
Published Article
Journal
Journal of Water and Land Development
Publisher
Walter de Gruyter GmbH
Publication Date
Dec 01, 2014
Volume
23
Issue
1
Pages
3–10
Identifiers
DOI: 10.1515/jwld-2014-0024
Source
De Gruyter
Keywords
License
Green

Abstract

W artykule przedstawiono wielkość zmian odpływu powierzchniowego w wyniku przyszłych planowanych zmian użytkowania rolniczego zlewni. Badania prowadzono w obszarze Winnej Góry znajdującej się w miejscowości Mściwojów (województwo dolnośląskie) w zlewni zbiornika wodnego Mściwojów. Obecnie zlewnia to głównie przestrzeń rolnicza i lasy. W przyszłości obszar powierzchni zlewni dopełnią powierzchnie takie, jak: budynki, drogi i parkingi. Może to przyczynić się do zmiany elementów bilansu wodnego zlewni. Analizy wykazały, że zmiany w użytkowaniu zlewni prowadzą do skrócenia czasu spływów powierzchniowych ze zlewni (mniejsze opory ruchu), co powoduje zwiększenie objętości odpływu o około 28%. Zwiększenie ilości odpływającej wody może mieć znaczący wpływ na rozwój i funkcje Winnej Góry, a także dopływ wody i pojemność zbiornika wodnego Mściwojów.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times