Affordable Access

Ruimtelijke ordening en waterkwaliteit: Een onderzoek naar de afstemming van de ruimtelijke planning en waterkwaliteitsplanning op provinciaal niveau:

Authors
  • Kreutz, R.
Publication Date
Feb 01, 1985
Source
TU Delft Repository
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport gaat in op de afstemming van de ruintelijke planning en waterkwaliteitsplanning op provinciaal niveau. De wisselwerking en verweving van het grondgebruik, als planningsobjekt van de ruimtelijke ordening, met de kwaliteit van het oppervlaktewater, als onderwerp van de waterkwaliteitsplanning, vragen om een samenhangende visie. Het beleid van de ruimtelijke ordening op provinciaal niveau wordt gekonkretiseerd door middel van de aanduidingen van het grondgebruik in het streekplan. In het provinciale waterkwaliteitsplan speelt de funktietoekenning van oppervlaktewateren een belangrijke rol, De afstemming van het streekplan en het waterkwaliteitsplan vraagt om het overeenkomen van genoemde planologische aanduidingen van grondgebruik en funktietoekenning van oppervlaktewateren.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times