Affordable Access

Rozpoznávání textu s využitím vývojového prostředí s STM32F746NG MCU / Recognition of the text, using the development environment with STM32F746NG MCU

Authors
  • lánský, michal
Publication Date
Jan 30, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá strojovým rozpoznáním textu s použitím vývojového kitu STM32F746NG. V první části je popsána teorie rozpoznávání textu a současný stav tohoto technologického odvětví. Druhá část řeší praktický návrh jednoduchého OCR implementovaného na zmíněném vývojovém kitu a popisuje realizaci použitých algoritmů. Práce je zakončena otestováním a proměřením základních parametrů, zhodnocením dosažených výsledků a uvedením možného postupu práce. / This master thesis deals with machine text recognition using the STM32F746NG development kit. The first part describes the theory of text recognition and the current state of this scientific branch. The second part solves practical design of simple OCR implemented on the given development kit and describes the implementation of used algorithms. The work is concluded by testing and measuring the basic parameters and evaluating the achieved results.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times