Affordable Access

Routekaart Zwerfafvalmonitoring Nederlandse rivieren

Authors
  • Vriend, Paul
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Zwerfafval in rivieren heeft een negatieve impact op mens en milieu. Een langetermijn monitoringstrategie zal bijdragen aan (1) beleid, (2) kennisontwikkeling, (3) operationele doelen en (4) evalueren van oplossingen. De Routekaart maakt de samenhang tussen doelen, openstaande vragen en projecten inzichtelijk, en helpt om concrete projecten te formuleren , prioriteren en evalueren. De Routekaart bestaat uit drie niveau’s : (1) meettechnieken, (2) nulmetingen, en (3) langetermijnmetingen . Deze fundamentele ontwikkelingen voeden op hun beurt de antwoorden op de grote vragen . Projectvoorstellen kunnen middels de Routekaart geprioriteerd worden, om een optimale volgorde van uitvoering te bepalen. De Routekaart kan aangepast worden naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de grote vragen, nieuwe observaties, en technische ontwikkelingen. Door middel van een Dashboard kan direct inzichtelijk worden gemaakt hoe afgeronde projecten beschikbare methoden, kennis en kunde vergroten. De projecten gebundeld in zes clusters: Nieuwe Meettechieken , Meetprotocollen, Nationale Nulmeting, Langetermijnmonitoring, Samenwerking & Integratie, en Richtlijnen & Oplossingen. Specifieke projecten kunnen worden toegevoegd of verwijderd. De zes clusters zijn geplaatst op een tijdlijn als suggestie welke projecten prioriteit moeten krijgen op korte, middellange en lange termijn. De Routekaart is geen lineaire oplossing , maar biedt een flexibel raamwerk . Na nieuwe inzichten kan opnieuw de cyclus van doel vragen routes projecten clustering planning doorlopen worden. Ontwikkeling en optimalisatie van een nationale zwerfafvalmonitoringstrategie is een iteratief proces

Report this publication

Statistics

Seen <100 times