Affordable Access

Roman M. A. Bulgakova Mojster in Margareta kot sekundarni modulativni sistem

Authors
  • Plesec, Alja
Publication Date
Oct 08, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo skuša predstaviti strukturalno poetiko J. M. Lotmana kot literarno metodo, ki pri obravnavi literarnih del združuje avtorjevo biografijo, bralčevo recepcijo ter dejstvo, da je vsako literarno delo samostojna zaprta struktura. Pri svoji teoriji se avtor opira na tradicijo strukturalizma - literaturo razume kot jezik, torej sredstvo za prenos sporočil. Roman Mojster in Margareta je prikazan kot posebna umetniška struktura, ki omogoča avtorju, da z njo shrani in prenese veliko količino informacij. To doseže s hierarhijo kodov in njihovimi presečišči, ki porajajo pomene. Literatura s svojo strukturo (mnoštvo kodov) omogoča pisatelju, da ustvari model dejanskosti. Lotman torej razume literaturo, in umetnost nasploh, kot sekundarni modulativni sistem, ki modelira stvarnost po vzorcu naravnega jezika in jo s tem na novo opomenja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times