Affordable Access

Robotik i Finanssektorn : Designprinciper, Organisation och Lärdomar

Authors
  • Högelin, Anton
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Robotic Process Automation (RPA) är en teknologi som hävdas kunna utföra repetitiva manuella uppgifter med datorkraft. Förespråkare talar om tidsvinster, riskreduktion och kostnadsbesparingar. Hur börjar man? Vad kan  RPA göra? Vad behöver man tänka på? Denna kvalitativa fallstudie letar designproblem i en verklig process från finanssektorn och undersöker därefter en mogen RPA-organisation för att hitta designprinciper, organisationsstruktur och lärdomar. Studien tittar på en fungerande centraliserad RPA-organisation där man automatiserar bort arbetsuppgifter motsvarande hundratals heltidstjänster. Samtidigt lägger man betydande tid varje månad på underhåll och uppdateringar av robotar som slutat fungera efter applikationsuppdateringar. Slutledningsvis tas en praxis fram för vilka processer som är lämpliga för robotisering, designprinciper motsvarande de identifierade designproblemen och ett förslag på struktur hos en RPA-organisation, grundad i teorin och validerad i praktiken. För att framgångsrikt implementera RPA krävs designprinciper som grundas i robotarnas underhållsbehov, förmåga att snabbt hantera förändringar och skapa högsta möjliga stabilitet hos robotflottan. Organisatoriskt finner studien att en agil utvecklingsorganisation motsvarar dessa krav väl. Sammantaget har man dragit lärdomen att RPA kan leda till stora besparingar, men att underhållsbehovet inte ska underskattas.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times