Affordable Access

Robotická Procesní Automatizace v praxi / Robotic Process Automation in practice

Authors
  • vahalík, tomáš
Publication Date
Jun 04, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

RPA (robotická automatizace procesů) je technologie, která umožňuje simulovat lidskou interakci s počítačem. Simuluje aktivity jako klikání myší a psaní na klávesnici. Jejím cílem je automatizovat práci s počítačem, kdy uživatel vykonává mnoho takovýchto manuálních operací. Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti této technologie a zjistit, jak je použitelná v reálném prostředí. Nejprve bude popsána RPA technologie jako taková a jeden vybraný dodavatel RPA řešení. Dále bude vybrán proces z reálného prostředí, na který by bylo vhodné RPA aplikovat. Následně bude implementován RPA robot, který tento proces automatizuje. Nakonec bude prozkoumána účinnost takového robota. / RPA (Robotic Process Automation) is a technology, that enables to simulate human interaction with a computer. It simulates actions like mouse clicks and key presses. Its goal is to automate tasks, which contain many manual operations. This thesis aims to explore the capabilities of this technology and its applicability in a real environment. Firstly, the RPA technology will be described as well as one chosen RPA vendor. Further, a business process from a real environment suitable for automation will be chosen. After that, an RPA robot will be implemented, which automates the given process. Finally, the applicability of the robot will be discussed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times