Affordable Access

Reverzní inženýrství jako zdroj dat pro aditivní technologie výroby / Reverse engineering as a data source for additive manufacturing

Authors
  • tesař, matouš
Publication Date
Sep 02, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá reverzním inženýrstvím. Teoretické části se postupně věnují procesem reverzního inženýrství a jeho aplikací, dále metodami měření využitelnými pro reverzní inženýrství a v poslední řadě aditivními technologiemi, které hrají důležitou roli v reverzním inženýrství. Rešeršní část je doplněna o praktickou část, kde je aplikován kompletní postup reverzního inženýrství na vybraný díl a proveden rozbor výsledků. / The thesis deals with Reverse Engineering. Theoretical parts are devoted to the process of Reverse Engineering and its applications, as well as measuring methods suitable for Reverse Engineering and additive technologies with an important role in reverse engineering. The thesis continues with practical part in which is applied complete process of Reverse Engineering and are results being compared.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times